RODO

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Martin Marcin Sosnowski z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 46a 90-133 Łódź, NIP 728-132-74-68, zwany dalej “Administratorem“.

2. Twoje dane osobowe (adres e-mail) są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora czynności informacyjnych na Twoją rzecz. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych czynności, które na Twoje życzenie będą świadczone przez Administratora.

3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację wyżej wymienionych czynności informacyjnych.

4. Administrator informuje, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Masz również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

5. Administrator informuje, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizowania czynności informacyjnych na Twoją rzecz, do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich realizację.

6. Administrator informuje, że Twoje dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: a) Kancelariom prawnym obsługującym Administratora, b) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.

7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

8. Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora wyślij email na adres produkcja@litery-3d.eu w temacie wiadomości wpisując: NIE.